Återstår Årsmötet
den 6 december

 

Mer därom i sinom tid.

Nästa lunch
 

Nästa lunch aväts den 17 januari. Vi samlas som vanligt i loungen 12:30. Efter lunchen kåserar Göran Collert om det ekonomiska läget i världen.